Met wie

&vooruitnu start graag nieuwe initiatieven op basis van 'Netwerken met energie' met mensen die beweging willen veroorzaken; met positieve veranderaars. Verandering begint meestal los van hiërarchie en organisaties, in ‘warme netwerken’ van mensen die samen iets willen. Vaak zijn er mensen die de juiste dingen doen, zonder precies te weten hoe zij het verschil maken. Zij weten meer dan zij kunnen bedenken. Als er energie is tussen mensen, dan wordt er veel mogelijk net als in de levende natuur. Daarvan is veel te leren.

 

Verandering begint bij mensen en niet bij instituties.

Beweging begint bij mensen die iets willen en initiatief nemen. Energie voor samenwerking ontstaat als de juiste mensen elkaar ontmoeten en hun ambities met elkaar verbinden. Als je wilt begrijpen hoe mensen samen hun omgeving scheppen, dan zijn netwerken interessanter dan organisaties. De relaties die mensen aangaan om dingen voor elkaar te krijgen blijven niet beperkt tot de muren van de organisatie waarvoor zij werken. Er is altijd het proces waarin mensen elkaar vinden in relatie tot wat zij willen bereiken.

 

Warm organiseren:

 1.   Het begint bij mensen die iets willen, die ambities hebben, die durven dromen.

 2.   Wanneer mensen met overeenkomstige ambities met elkaar in verbinding komen, dan groeit de hoop dat zij samen meer in beweging kunnen krijgen dan ieder voor zich. Hun dromen kunnen misschien werkelijkheid worden.

 3.   Dat geeft energie. Er ontstaat een informeel netwerk van gelijkgezinden die naar wegen zoeken om samen te werken.

 4.   Dit leidt op een goed moment tot een focus, waaruit concrete doelen voortkomen.

 5.   Naarmate het vertrouwen groeit convergeren individuele ambities naar een gedeelde missie.

Bronvermelding: Netwerken met Energie van linkconsult.

 

Koud organiseren:

De koude kolom laat zien hoe we allemaal hebben geleerd om activiteiten te organiseren:

 1.   Er moet een missie zijn.

 2.   Die wordt geoperationaliseerd in SMART geformuleerde doelen.

 3.   Dan kiezen we de juiste instrumenten.

 4.   We gaan na welke competenties er nodig zijn, en zoeken daar de mensen bij uit. Eventueel geven we hen een training.

 5.   Dan stellen we de prestatie-indicatoren vast zodat er kan worden afgerekend op resultaat.

 6.   En dan hopen we dat de mensen gaan doen wat er van hen verwacht wordt om verandering te bewerkstelligen.

 

De koude kolom veronderstelt dat de mensen vanaf het begin achter de missie staan, en dat het proces, mits goed gepland, onder controle te krijgen is. De koude kolom is vaak prominenter aanwezig in organisaties en projecten, terwijl de warme kolom vaak de drijvende kracht in netwerken is.