Zorg & Welzijn transitie naar positieve gezondheid

 

Om voor de transitie van Zorg & Welzijn de positieve gezondheidsinitiatieven en -ambities in Zuidoost-Nederland te kunnen verbinden geeft deze pagina een eerste (onvolledig) overzicht van zowel regionale als nationale websites. &vooruitnu wil de transitie versnellen door regionaal slimmer samen te werken tussen de formele/blauwe- en informele/rode-organisaties en initiatieven. Dit overzicht is een start om een eerste beeld te krijgen over de (soms versnipperde) bewegingen. Tevens kan het helpen om de actuele landelijke overheidsplannen sneller in de regio op te schalen. Verder is veel inspiratie te halen uit andere regio's.

 

 

Nationaal

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken

ZorgInnovatie - een community voor co-creatie van innovaties in zorg en welzijn

Health-Holland Top Sector Life Sciences & Health: for vital citizens in a healthy economy

RegioPlus is het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018

Zorgnetwerk Nederland - De why van Zorgnetwerk Nederland is om vandaag betekenis te geven aan de zorg van morgen

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement

De Slimme Zorg Estafette i.o.v. het ministerie van VWS. Hierbij staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal

Digicampus - De DSIH is erop gericht om maatschappelijke uitdagingen sneller op te lossen door de samenwerking tussen ecosystemen te intensiveren

In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen

Arbeidsmarktbeleid in de zorg - Tweede Kamer commissiedebat

Hoofdlijnenakkoord en Integraal zorgakkoord De thema’s hiervan zijn: 

  1. Regionale samenwerking (inclusief herschikking zorglandschap, en concentratie van zorg) 
  2. Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz 
  3. Versterken organisatie van de basiszorg 
  4. Preventie en leefstijlgeneeskunde 
  5. Waarde gedreven zorg met de patiënt, kwaliteit, uitkomstgerichte zorg, pakketbeheer, contractering 
  6. Digitalisering en gegevensuitwisseling 
  7. Arbeidsmarkt en ontzorgen van de zorgmedewerkers 

 

 

Limburg

IPH Leren van Limburg

Beweging Limburg Positief Gezond

Netwerk Vitaal Limburg - Netwerk Vitaal Limburg is de plek voor Limburgse werkgevers en HR managers op gebied van vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid

AWO-L - De doelstelling van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg is om betere en nieuwe zorg voor ouderen te realiseren

Zorgconnect is een samenwerking van zorgorganisaties in Noord- en Midden-Limburg. Samen bouwen wij aan de beste ouderenzorg en dragen wij gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het verschil te maken

St. ‘Wat kies jij?’ wil alle inwoners van Noord-Limburg inspireren, informeren en activeren tot het maken van gezonde keuzes

EIZT is een inspirerende, verbindende en kritische kennispartner in het samen verkennen en realiseren van meerwaarde van technologie en e-health toepassingen in zorg en welzijn

Op Brightlands Maastricht Health Campus zijn er geen grenzen tussen wetenschap en ondernemerschap. Briljante onderzoekers, artsen en ondernemers werken samen aan waardevolle innovatie binnen de gezondheidszorg, geneeskunde en biowetenschappen. Samen zetten zij hun kennis in om producten en diensten te creëren die bijdragen aan de publieke gezondheid

Zorg aan Zet (WGO) is hét startpunt voor al uw arbeidsmarktvraagstukken. Wij inspireren u graag met de kennis van nu, in de rol van aanjager en verbinder. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij initiëren en stimuleren de samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid

Netwerk Limburg is een netwerkorganisatie van managers en bestuurders in de zorg

GGD LIMBURG-NOORD Samen beschermen, bevorderen en bewaken we de gezondheid van inwoners in de regio Limburg-Noord. Dit doen wij met name door het vroegtijdig opsporen van ziekten

De GGD Zuid Limburg adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en neemt initiatieven om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren

LimburgLeert.nl is een initiatief van de samenwerkende partijen op de Limburgse arbeidsmarkt

Health Innovation School - Limburg

Het Zorginnovatielab van het Maastricht UMC+  Met hart en ziel werken aan de zorg van de toekomst

Zuyderland Innovatielab - Met behulp van slimme digitale oplossingen en data bouwen kunnen we de zorg samen transformeren

Fieldlab Voeding & Gezondheid

Fontys opleiding Gezondheid

Shift Limburg - We zetten in op innovaties in de gezondheidszorg die bijdragen aan een gezonder Limburg

AI-hub Brightlands is de Limburgse alliantie van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, die met Artificial Intelligence maatschappelijke en bedrijfsuitdagingen aanpakt

Langerthuiswonen.nu is één van de projecten van het programma ‘Samen voor de gezondste regio 2025’

https://arbeidsmarktinzicht.nl/zorg-en-welzijn-limburg 

 

Brabant

Coöperatie Slimmer Leven - vernieuwen van zorg en vitaliteit

Het Care Innovation Center overziet, stimuleert, verbindt, faciliteert en ondersteunt, zodat er innovatieve oplossingen ontstaan die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van West-Brabant

TRANSVORM (WGO) is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding

Brabant Leert

Anders werken in de zorg Midden - Brabant - Samen optrekken, kennis en ervaringen delen om zo de toepassing van zorgtechnologie te waardborgen. Zodat we niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden, want met elkaar bereik je meer

Zorgcampus De PEEL - Zorgorganisaties bundelen hun krachten en werken samen voor een optimale dienstverlening aan cliënten en patiënten

Health Innovation School - Brabant

Het regionaal zorgcommunicatiecentrum (RZCC) is het aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant. Het RZCC heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg in de regio door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt

GEZONDHEIDSBELEID Gemeente Eindhoven

 

Andere inspirerende samenwerkingsverbanden en innovaties

Medical Delta brengt drie gerenommeerde universiteiten, twee universitair medische centra, vier hogescholen, overheden, bedrijven, zorginstellingen en andere partijen in Zuid-Holland samen

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) is een zelfstandige stichting om bij te dragen aan Meer Gezonde Jaren in Noord-Nederland. Hoe zorgen we voor een omgeving die het makkelijker maakt om gezond te leven? Op basis van die vraag bouwt HANNN coalities op het vlak van gezond wonen, sport en bewegen, zorg dichtbij (personalized & customized health), gezonde voeding en gezonde vaardigheden. Het netwerk bestaat uit kennisinstellingen, bedrijven, zorginstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties

Partners van het Digital Health Center willen er samen voor zorgen dat eHealth duurzaam en geïntegreerd binnen de Care is, met aangetoonde waarde voor cliënt, medewerker en organisatie

Vilans Hulpmiddelenwijzer

https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/tijdbesparende-zorgtechnologieen-gepresenteerd-aan-de-kamer 

 

Commerciële initiatieven en netwerken

De Dutch Health Hub is een initiatief van Jaarbeurs. We willen partijen in de zorg samenbrengen en in beweging zetten. Met als doel betaalbare, betere en duurzame zorg. Die beweging stimuleren we op zeven thema’s: digitaliseren, innoveren, organiseren, leiden, vitaliseren, verduurzamen en werken. 

Techquilt - (technologische) innovaties in de ouderenzorg

NewHealth - We willen passende mentale zorg voor iedereen toegankelijk maken. Nederland mentaal gezonder maken. En de GGZ-wachttijden overbruggen en inkorten

GZ-Punt heeft als doel om de mentale veerkracht van mensen te versterken en onnodige zorg te voorkomen met moderne digitale middelen en in slimme samenwerking met een dynamisch netwerk van partners

Mura Zorgadvies - Onze adviseurs zijn ‘zorgversnellers’ die ideeën van de tekentafel tot uitvoering brengen en veranderen in successen! Dat vraagt om goed samenwerken en verbinden

Thuisleefgids is hét onafhankelijke platform met zorghulpmiddelen om langer zelfstandig thuis te wonen

Deloitte - Life Sciences and Health Care - Wij bouwen met u aan een toekomstbestendige zorg

C3 en ontwikkelingen in zorg en welzijn

Gupta Strategists

Common Eye - Wij zijn een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerken

https://www.burostrakz.nl/ 

De Health KIC Community is een werkplaats waar mensen, kennis, inzichten en innovaties samenkomen die bijdragen aan het creëren van een gezondere samenleving