Werkwijze - de natuur als maatstaf

We nemen de natuur als maatstaf en gaan gewoon samenwerken op basis van ieders talenten en toegevoegde waarde! 

 

Organismen en systemen hebben zich al jaren aangepast, zijn geëvolueerd, al dan niet in harmonie met hun omgeving. Eigenschappen waardoor een ontwerp of systeem overleeft, kunnen als voorbeeld dienen. Van de natuur kunnen we op drie vlakken leren: vorm, proces, systeem. In de natuur is alles op een bepaalde manier georganiseerd; in al het leven op aarde zijn zes overlevingsstrategieën te herkennen, de Life’s Principles ofwel levensprincipes genoemd, zie onderstaand figuur:

Bronvermelding: Biomimicry De natuur als inspiratiebron voor innovaties - LEI-publicatie 14-129 

www.wageningenUR.nl/lei 

 

Elk van deze zes Life’s Principles is gestoeld op een aantal strategieën:

1. Speel in op lokale mogelijkheden: 

 • Gebruik lokaal beschikbare materialen en energie. 
 • Vorm samenwerkingsrelaties en netwerken. 
 • Volg cyclische processen. 
 • Maak gebruik van feedbackcirkels. 

2. Gebruik milieuvriendelijke stoffen: 

 • Stel producten samen uit duurzame bestanddelen. 
 • Bouw selectief met een beperkt aantal duurzame bouwstenen. 
 • Gebruik water als oplosmiddel bij chemische processen. 

3. Ga efficiënt om met grondstoffen (materialen en energie): 

 • Gebruik multifunctionele ontwerpen. 
 • Pas vorm aan aan functie. 
 • Recycle alle materialen. 
 • Pas energiezuinige processen toe. 

4. Integreer ontwikkeling en groei: 

 • Combineer modulaire componenten. 
 • Bouw op vanaf de bodem. 
 • Werk vanuit zelforganisatie. 

5. Evolueer om te overleven: 

 • Imiteer succesvolle strategieën uit de natuur. 
 • identificeer en integreer onverwachte elementen. 
 • Herschik informatie. 

6. Pas je aan aan veranderende omstandigheden: 

 • Incorporeer diversiteit in je ontwerp of productieproces. 
 • Creëer veerkracht door variatie, redundantie en decentralisatie. 
 • Bewaar je integriteit door jezelf telkens ter discussie te stellen. 

 

Natuurlijk samenwerken

Onderstaande "Adaptive Cycle" toont dat in de natuur telkens verschillende stadia worden doorlopen van groei, ontwikkeling, ineenstorting en heroriëntatie. Veerkrachtige systemen en netwerken doorlopen deze stadia telkens met succes. De netwerken die mensen vormen zijn op te vatten als levende organismen, met een identiteit, met taakverdeling en specialisatie, en een levenscyclus. Door multidisciplinair samen te werken met de juiste type mensen per stadia kunnen mooie oplossingen ontstaan en kan iedereen vanuit zijn persoonlijk talent een maximale toegevoegde waarde leveren. Als MBTI type ENFP-A start ik graag nieuwe initiatieven hetgeen ik tracht te visualiseren in mijn Logo.

 

 

Nieuwe initiatieven

Het proces van idee naar realisatie is geen rechte lijn. Daarom wordt het proces voorgesteld als een lemniscaat (de acht) als symbool om de oneindigheid weer te geven.

 •   Een initiatief begint met een pril idee. Het kan een individu zijn die er mee komt, of het kan ontstaan in een groep.

 •   Zodra mensen erover gaan praten kunnen zij elkaar ermee inspireren. Er ontstaat een informeel netwerk van mensen die een ambitie delen.

 •   Vroeger of later wil dit netwerk in actie komen. Dan begint het stadium van planning. Er worden taken verdeeld, en het netwerk probeert ruimte te verwerven om aan de slag te kunnen gaan.

 •   Als die ruimte er is, dan kunnen de ideeën verder worden ontwikkeld tot bruikbare praktijken.

 •   Deze resultaten moeten betrokken partijen over de streep helpen om mee te werken aan de realisatie van het initiatief.

 •   Wanneer dit succesvol is, zullen er anderen zijn die het idee overnemen. Er vindt verspreiding plaats.

 •   Er kan een moment komen dat de nieuwe praktijk gewoon wordt, en een vaste plaats heeft in de bestaande structuur. Dan heeft inbedding plaats gevonden.

  Nieuwe ideeën leggen dit pad naar invoering meestal niet zo gladjes af. Het proces kan vastlopen, terugvallen, en opnieuw beginnen vanaf een vroeger stadium. Elk stadium vraagt om andere activiteiten, en er zijn ook steeds andere partijen bij betrokken. Het is nuttig om te weten in welk stadium een proces zich op een gegeven ogenblik bevindt, welke prioriteiten er gesteld moeten worden, en welke valkuilen men dan beter kan vermijden. Daarom spreekt het boek "Netwerken met Energie" mij erg aan en zijn de tools bruikbaar om samen nieuwe initiatieven te starten.

Bronvermelding: Netwerken met Energie van linkconsult.

 

Er zijn vele methodes die ons kunnen helpen op weg naar een duurzame toekomst zoals 

The Natural Step Method