Diensten Energietransitie voor organisaties

Uitdagingen:

De meeste organisaties zijn niet bezig met de energietransitie maar er is geen ontkomen meer aan! Zowel de organisaties als het bevoegd gezag moeten er vanwege wetgeving mee aan de slag. Per 1-6-2019 is er b.v. een informatie- en energiebesparingsplicht voor ca. 50.000 organisaties en ca. 125.000 zogenaamde inrichtingen. Een eenvoudige uitleg ziet u in dit filmpje van RVO (duurt 3.05 minuten).

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer inrichting ) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

1 juli 2019 is daar de informatieplicht bij gekomen. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

&vooruitnu helpt u bij:

  1. het in beeld brengen van wettelijke verplichtingen en mogelijke kosten besparingen middels een quickscan Informatieplicht Energiebesparing;
  2. het voldoen aan de informatieplicht middels invoering van de Rapportage Energiebesparing in eLoket;
  3. het in beeld brengen van terugverdientijden door de erkende maatregelen te vertalen naar uw specifieke situatie;
  4. indien u er zelf geen zin in heeft, of tijd voor heeft, het als onafhankelijk adviseur opvolgen en begeleiden van de verplichte energiebesparende maatregelen. Tevens worden deze verwerkt in de volgende jaarlijkse rapportageplicht Energiebesparing.

 

Resultaat:

  1. Voldoen aan wetgeving, dus geen kans op boetes en dwangsommen.
  2. Kosten verlagen en besluitvorming op basis van een eerlijke terugverdientijd calculatie.
  3. Comfort verhogen door sturing op zowel energieverlaging als ook op een gezond binnenklimaat (temperatuur, licht, geluid, luchtvochtigheid, groenvoorziening).

 

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. De bekende uitspraak van de belastingdienst is ook hier van toepassing.

&vooruitnu ontzorgt u graag zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten. Afhankelijk van uw wensen verzorgen wij de quickscan, de 'aangifte', selectie van Erkende Maatregelen, begeleiding bij de realisatie van Erkende Maatregelen en de jaarlijkse rapportage op de voortgang.

 

Wij leveren graag pro-actief een bijdrage aan uw duurzame onderneming met meer winst voor mens, maatschappij en milieu!

 

WEBSHOP

Diensten Energietransitie voor het bevoegd gezag

De decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten is voor veel gemeentes een grote uitdaging. Er moeten in relatief korte tijd vele nieuwe dingen worden georganiseerd die veel burgers en bedrijven raken en als die niet goed zijn ingericht kan dit nogal een negatief effect geven op het imago. Op korte termijn zal de schade beperkt zijn maar op langere termijn kan het invloed hebben op het vestigingsklimaat.

Om de handhaving van de energiebesparingsplicht binnen de Wet milieubeheer-inrichting op een effectieve en efficiënte wijze te volbrengen is domeinkennis van groot belang. Het alleen naleven van de regels kan nogal verkeerd uitpakken voor zowel het vestigingsklimaat, de individuele bedrijven als voor het milieu. Door maatwerk afspraken op gemeentelijk niveau te maken kan er ook een win-win-win situatie ontstaan. Een juiste uitvoering kan het lokale economisch klimaat juist versterken. Er moet immers veel gebeuren om het energieverbruik daadwerkelijk te verlagen en het resterend deel te verduurzamen. Dit geeft veel kansen voor ondernemers die de oplossingen leveren (zoals leveranciers van LED verlichting, zonnepanelen, energieregistratie- en bewakingssystemen, energiezuinige klimaatsystemen, isolatie, energiescans en adviezen).

 

De klimaat-monitor geeft natuurlijk al een goed historisch beeld van het energieverbruik van uw gemeente maar voor pro-actieve sturing op de toekomst is meer nodig zodat de juiste beslissingen vooraf genomen kunnen worden. Voorbeelden van het Energie Transitie Dashboard zoals van de gemeente Horst aan de Maas zijn wellicht interessant om op te volgen.

 

&vooruitnu denkt graag met u mee hoe dit het beste kan worden vormgegeven zodat de handhaving juist een positieve impact heeft op uw imago en vestigingsklimaat.